Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Sestra Wilma Pinheiroi patří do řeholní rodiny s názvem Kongregace sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu. Českou republiku, konkrétně Zlín, navštívila při příležitosti skládání věčných slibů dvou našich sester a při té příležitosti dostala pozvání navštívit střediska Charity Zlín. Cílem setkání bylo nejen seznámit spolusestru s mojí pastorační službou v organizaci, ale i ukázat formu charitní služby u nás. Moc jsem se těšila, protože sestra Wilma už má možnost porovnávat. Pochází z Indie, zakusila realitu života v brazilském městě Manaus, prošla různými místy v Itálii.

Teď už je veseleji, bílá překryla černou

Teď už je veseleji, bílá překryla černou

Do zrekonstruované bytové jednotky azylového domu pro matky s dětmi v tísni se nastěhovali její první obyvatelé. Maminka s jedním dítětem. Mohou se společně radovat z nové kuchyňské linky, oken, vybavenosti a především bíle vymalovaných stěn. Ty totiž před časem měly odstín připomínající spíše barvu černou.
„Nefunguje nám elektrika, nemohu prát, ani vařit,“ sdělovala jedna z uživatelek službu konající pracovnici, když v tom obě uslyšely další uživatelku s dcerou, jak volají, že v jedné z bytovek hoří.

Výstavou byli uživatelé nadšeni

Výstavou byli uživatelé nadšeni

Letošní prázdninové měsíce byly skutečně tropické a o výletech pro naše seniory během nich jsme vzhledem k této skutečnosti původně neuvažovali. Poslední červencové úterý však začalo trošku pršet, tak jsme se během chvilky rozhodli, že uskutečníme s uživateli návštěvu nově otevřeného Muzea jihovýchodní Moravy  - expozici Princip Baťa. Uživatelé byli výstavou nadšeni, a jak nám sdělovali, tak svým rodinám a známým o ní budou vyprávět a doporučí jim, aby ji určitě navštívili, že je opravdu jedinečná a stojí za vidění. 

Čas prázdnin

Čas prázdnin

Nastal čas prázdnin. Všichni se vydávají na dovolené či výlety. A tak proč i my bychom se nemohli na jeden takový výlet vypravit. Letos se léto velmi vydařilo, co se teploučka týká, a tak jsme čekali, až se trošičku ochladí. Na přání uživatelů jsme domluvili exkursi v Domově pro seniory Burešov. Ráno, všichni natěšeni, jsme ani necvičili, že nás čeká výlet po svých. Netrpělivě jsme očekávali příchod naší poslední členky výpravy. Bohužel sebou přinesla i deštivé počasí. Navzdory vrtochům počasí jsme se rozhodli, že tedy výprava bude pomocí automobilů.

Obec Všemina pro Mlékojedy

Obec Všemina pro Mlékojedy

Zase udeřily povodně. To všichni víme. Jsou mezi námi tací, kterým je to lhostejné, tací, kteří si řeknou: „Když já jsem měl problém, také nikdo nepomohl,“ jsou mezi námi také ti, kteří chtějí pomoci a stále nevědí jak, no a pak ti, kteří chtějí pomoci a svoji pomoc realizují. Když už bylo v prvním červnovém týdnu zřejmé, že voda je nekompromisní, obrátil se na Charitu Zlín starosta obce Všemina s prosbou o pomoc. Ne, jejich obec voda nezasáhla. Chtěl pomoci s pomocí.

Pracovní porada týmu formou terapie

Pracovní porada týmu formou terapie

Mnohé kolektivy se před prázdninami loučí u táboráku, jiné u poledního vepřo-knedlo-zela. My jsme si dali jednu terapii. Přímo art, tedy terapii uměním. Mohli jsme navštívit třeba galerii, ale my toužili po samotném tvůrčím procesu. A tak po krátké teorii jsme pod vedením zkušené pedagožky začali ve skupině vyjadřovat své pocity, nálady, prožitky, myšlenky či emoce a možná jsme ve svých výtvorech na sebe prozradili i to, co jsme nechtěli. Nicméně účel byl splněn.

Myslet v létě na zimu se vyplatí

Myslet v létě na zimu se vyplatí

I v létě je potřeba myslet na zimu. Tímto jsme se ve Zlíně řídili a udělali jsme dobře! Hned jednu velkou skříň jsme zaplnili zásobami. A ne ledajakými. Lidumila s.r.o., chráněná dílna Uherské Hradiště, nám splnila vše, co nám na očích viděla a její švadlenky vykouzlily úžasné tříkrálové kostýmy i s výšivkami, kterými se budou pyšnit koledující pracovníci Charity Zlín. Děkujeme za kreativitu a vstřícnost všem v chráněné dílně. A vy ostatní neváhejte a také myslete na zimu! PeR

Sladký Den Charity Zlín

Sladký Den Charity Zlín

Je již tradicí, že v čase předprázdninovém se schází pracovníci organizace s rodinnými příslušníky, spolupracovníci a příznivci při Dnu Charity Zlín ve štípském poutním místě. A již tradičně je snahou, aby setkání bylo v něčem netradiční. A to se, myslím, letos opět povedlo. Na prvním místě šlo o netradičním počasí. To se rozhodlo tvářit zamračeně, deštivě a chladně. O to všem přišlo vhod úvodní setkání v sále Matky Marie Scrilli, kde bylo připraveno něco málo i na zahřátí.

Věrozvěstové zavítali za uživateli i pracovníky

Věrozvěstové zavítali za uživateli i pracovníky

V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy. Cyril a Metoděj jsou také hlavními patrony Moravy. I tato informace zazněla při setkáních, která jsme uspořádali jak pro všechny pracovníky organizace, tak uživatele, které oslovují námi nabízená klubová či pastorační setkání. A tak se postupně, během června, na téma výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, sešlo téměř sedm desítek posluchačů, aby společně shlédli dokument o našich věrozvěstech, aby naslouchali, diskutovali a také, aby se zapojili do vědomostního kvízu.

Noc kostelů a Charita Zlín

Noc kostelů a Charita Zlín

Asi není nutné vysvětlovat či blíže specifikovat Noc kostelů, jejímž smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. I naším zájmem je přiblížit široké veřejnosti naše cíle, poslání, zásady, zkrátka představit naši činnost, o níž často mají lidé zkreslené představy a mnohdy, pokud naše služby oni sami, či jejich blízcí nepotřebují, netuší, co vše můžeme nabídnout. 

Poutní zájezd na Svatý Hostýn

Poutní zájezd na Svatý Hostýn

Celkem čtyři autobusy, připravené pro seniory a jejich přátele, aby je bezpečně dopravily na květnovou tradiční pouť na Svatý Hostýn, byly letos vyprodány v rekordním čase. Téměř dvě stovky poutníků doprovodily zdravotní sestry Charity Zlín, které znovu prokázaly svoji profesionalitu a ochotu při doprovázení zlínských poutníků na toto krásné mariánské místo.

Návštěvníci se dobře bavili, i když pár kapek přece jen z mraků spadlo

Návštěvníci se dobře bavili, i když pár kapek přece jen z mraků spadlo

Patnáctý. To je řadová číslovka, která udává, o kolikátý že to ročník Zahradní slavnosti Charity Zlín v pořadí, letos již šlo. O divadlo, pantomimu či soutěže zručnosti, rychlosti a šikovnosti s Unií Kompas a další dovádivé aktivity, se nenechala ochudit téměř stovka dětí, které se v doprovodu dospělých přišly podívat do zahrady Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín.

Jarní úklid zahrady s dm dobrovolníky

Jarní úklid zahrady s dm dobrovolníky

Zahradu u azylového zařízení čekala velká událost, a tak bylo potřeba vše dokonale připravit. Proto hned na začátku týdne zahájil sečící, stříhací a úklidové práce pracovník obsluhy střediska, kterého následně vystřídalo celkem pět dm dobrovolnic, ze zlínských prodejen dm drogerie markt s.r.o., které se na zahradě zdržely celých osm hodin, tedy jeden pracovní den.

Jazzový koncert. Tradice, za kterou je potřeba hlasitě poděkovat

Jazzový koncert. Tradice, za kterou je potřeba hlasitě poděkovat

Již deset let se dostává Charitě Zlín podpory učitelů a žáků ZUŠ Zlín, Štefánikova, a to díky benefičnímu Jazzovému koncertu, jehož výtěžek tentokrát doputuje k Občanské poradně Charity Zlín. Letošní, téměř dvouhodinový koncert, představil úžasné výkony žáků této prestižní školy, která si v letošním roce připomíná 80-té výročí založení.

Jarní setkání uživatelů

Jarní setkání uživatelů

I letos jsme neopomenuli na jarní setkání uživatelů námi poskytovaných služeb. To první setkání se uskutečnilo ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v Malenovicích. Spíše rodinná atmosféra už tradičně charakterizuje naše aktivity v tomto útulném prostředí. Místní obyvatelé domu se jistě potěšili ve svém stáří milým vystoupením „Zobáčků“ z místní mateřské školy pod vedením paní Mgr. Ivany Pilátové. Na oplátku my jsme potěšili děti dárečky, přičemž stojánek pro čokoládového zajíčka vyrobili uživatelé centra denních služeb pro seniory.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK