Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zahradní slavnost po desáté

Zahradní slavnost po desáté

Desátá Zahradní slavnost přilákala spoustu dětí s doprovodem, pro které bylo připraveno vystoupení břišních tanečnic či skupiny historického šermu Revertar, jejíž souboje z dob minulých vykreslily v tvářích přítomných vedle úsměvů i úžas a hluboký obdiv. Ten vyjádřili především ti nejmenší i při ukázce práce Městské policie. Na slavnost dorazil také malíř portrétů a Zlín nevynechal ani každoročně dětmi očekávaný klaun Mc´Ronald. Soutěže pro děti připravil T-klub. PeR

Májové pobožnosti nabídly společné chvíle při modlitbě

Májové pobožnosti nabídly společné chvíle při modlitbě

Po celý květen se konaly májové pobožnosti, jejichž kolébkou je Itálie roku 1784. Máj je měsíc, kdy se věřící v katolické církvi scházejí k pobožnostem, při kterých vyslovují Panně Marii úctu a rozjímají o jejím vztahu k Bohu. Společné chvíle při modlitbě, zpěvu a četbě mohli strávit všichni, kdo zavítali do Domovinky, a to hned dvakrát v týdnu po celý květen. Povídalo se také o poutních místech zasvěcených Boží matce, jež je symbolem čisté krásy a lásky. PeR

Pouť na svatý Hostýn

Pouť na svatý Hostýn

Šest plně obsazených autobusů vyjelo ze Zlína na tradiční poutní zájezd na sv.Hostýn. K poutníkům, především seniorům a osobám se zdravotním postižením, se přidal i zlínský otec Michal, který po mši svaté spolu s věřícími putoval a rozjímal Křížovou cestou. Příjemným bylo čtení jednotlivých zastavení z úst samotných poutníků. Atmosféra na sv.Hostýně byla opět působivá, tentokrát i slunečná. Mnohým se ani po odpoledním požehnání nechtělo domů! PeR

Hudbou podporují činnost Charity Zlín

Hudbou podporují činnost Charity Zlín

Sál Malá scéna rozezněly větší soubory a orchestry učitelů a žáků ZUŠ Zlín Štefánikova, které na škole působí – cimbálové muziky Strunečka a Strunka, soubor akordeonový a smyčcový, Muzikanti, smyčcový orchestr a na závěr jazzová kapela Blue Tone Band. Benefiční koncert uzavřel každoroční přehlídku školy. Výtěžek podpořil činnost Občanské poradny Charity Zlín. Umělecké škole patří poděkování za dlouholetou podporu formou benefičních koncertů. PeR

Pobočka v Malenovicích otevřena veřejnosti

Pobočka v Malenovicích otevřena veřejnosti

Více jak stovka zájemců využila Den otevřených dveří v novém zázemí pečovatelské služby v Malenovicích. Nabídnuta jim byla prohlídka přízemních prostor s hydraulickou vanou, informace  o službě a organizaci, malé občerstvení, hudba a dokonce možnost výhry. Téměř všichni návštěvníci projevili nebývalý zájem o prohlídku bytových jednotek v domě Statutárního města Zlína. Díky vstřícnosti současných obyvatel bytů se do nich nakonec téměř všichni skutečně podívali. PeR

Basu jsme pochovali za skříň

Basu jsme pochovali za skříň

Přišel smutný den, kdy se malé i velké, černobílé i barevné, hbité i pomalé, pozemské i vesmírné masky sešly před domovem pro matky s dětmi, aby na celý rok společně pochovaly basu.  A opět za skříň. Nechyběly masopustní koblížky a teplý čaj, správně naladěné hlasivky a dobrá nálady. A nechyběly ani ceny pro masky, které nejvíce zaujaly. O výkonu některých přestrojených jak a čím zaujmout, by se dalo dlouze vyprávět! PeR

Dva byli na kanapi

Dva byli na kanapi

Divadelní soubor Chaos z Valašská Bystřice přivezl koledníkům hru s názvem Dva na kanapi francouzského autora Marca Camoletti. Hned v úvodu představení byly předány ceny všem, kteří se zapojili do tříkrálové výzvy "foťte!" Tříkrálovou sbírku 2009. Zaslané fotografie, včetně vítězných (ať už z dramatického internetového hlasování, či jmenované odbornou porotou), byly k vidění při doprovodné výstavě v předsálí divadla. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2009

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2009

Třetí ročník foto soutěže nabídnul celkem 45 originálních záběrů od 14-ti vedoucích skupinek koledníků ze 14-ti lokalit, kde také koleda probíhala.

Staň se králem králů!

Staň se králem králů!

Sloganem Staň se králem králů! byli vyzváni všichni, kdo se zapojili do letošního koledování, k soutěžnímu setkání na ledové ploše PSG Arény ve Zlíně. Do pomyslného utkání o nejzajímavější královskou korunku byli přizváni také koledníci z Otrokovic. Celkem se sešlo dvacet soutěže chtivých králů! Všichni dostali památeční keramickou placku a sladkost do zoubku, první tři nejúspěšnější získali královskou medaili. PeR

Koledníci přinesli Moravskou zabíjačku

Koledníci přinesli Moravskou zabíjačku

Ani mínus 13°C neodradilo tým zapálených spolupracovníků, kteří již po čtvrté připravili doprovodnou aktivitu zlínské tříkrálové sbírky, jíž je Moravská zabíjačka před kostelem na sídlišti Jižní Svahy. Díky netradiční koledě, konané pod záštitou Mgr.Miroslava Kašného, náměstka primátorky města, se mohli jak koledníci, tak všichni příchozí, zahřát teplou polední polévkou či tradičním výrobkem, jež si také mohli všichni zakoupit. PeR

Ve Zlíně se sešli králové z celé diecéze

Ve Zlíně se sešli králové z celé diecéze

Zlínské Setkání koledníků, všech ostatních  spolupracovníků a široké veřejnosti z celého kraje, zahájilo v olomoucké diecézi již desáté koledování! Slavnostní mši, při níž dostali koledníci požehnání a posvěcené křídy pro psaní nade dveře historicky známého C+M+B LP 2009, celebroval v kostele sv.Filipa a Jakuba otec arcibiskup Jan Graubner. Setkání ukončilo Tříkrálové zpívání před kostelem. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2008

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2008

Druhý ročník foto soutěže přinesl celkem 27 záběrů, které zaslalo 14 vedoucích skupinek koledníků z 10-ti lokalit, kde koleda probíhala.

Blatnice pod svatým Antonínkem

Blatnice pod svatým Antonínkem

Přišel čas uskutečnit další z aktivit pro zlínské seniory a osoby se zdravotním postižením. Šlo o poutní zájezd na nedaleké, nicméně hůře přístupné poutní místo, jímž je Blatnice pod Svatým Antonínkem. Kaple je zasvěcena Svatému Antonínkovi Paduánskému, patronu znovunalezení ztracených věcí. V programu byla mše svatá, kterou začal slovy: "Jsem moc rád, že jsem tady, na tomto krásném místě s vámi, moji milí, tetičky aj strýčci," zlínský Karel Hořák. Poté následovala Křížová cesta, odpoledne požehnání v místním kostele Sv. Ondřeje. PeR

Divoké husy dohlížely na Canticum camerale

Divoké husy dohlížely na Canticum camerale

Prostory barokního chrámu ve Štípě rozezněl zpěvem zlínský komorní smíšený sbor Canticum Camerale. Jejich vystoupení bylo skutečně neopakovatelným zážitkem. Ten byl umocněn chrámovým interiérem a úžasnou akustikou v něm. Pěvecký sbor založil před 25-ti lety, tedy v roce 1982, dirigent Roman Válek. V současné době spolupracuje se sborem uznávaný odborník na barokní hudbu pan Eduard Tomaštík, jehož taktovka vedla i sobotní koncert. Nadace Divoké husy zdvojnásobí 6767,-korun, což je výtěžek benefičního koncertu. PeR

Zdeněk Svoboda hledá oázu

Zdeněk Svoboda hledá oázu

Charitní klub seniorů Zlín, Podlesí IV, zažil poslední pátek v měsíci červnu velký svátek. U příležitosti osmdesátých narozenin básníka Zdeňka Svobody (*1927) připravil Klub přátel hudby a poezie Zlín páteční podvečer s jeho verši. Básník, překladatel, emeritní farář Církve československé husitské, poprvé své verše, modlitby a meditace zveřejnil v roce 1990 v knížce Stan setkání.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK