Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

Terasa Chráněného pracoviště patřila všem. Předprázdninové odpoledne zahájilo vystoupení skupiny Černá není bílá; návštěvníky, nejčastěji v černo-bílém oděvu, v prostorách kavárny s galerií přivítala zlínská mladá malířka, grafička, keramička, zpěvačka Markéta Kunstová. Každý se mohl zapojit do malování, či tvorby v keramické dílničce. Obrázek si hosté odnášeli i na vlastním těle, neboť výtvarnice nabídla tetování barvami. Vše pod dohledem fotoateliéru, vedeném výtvarníkem F.E.Kunstem. Nechyběl narozeninový dort ročního syna hlavní aktérky. PeR

Organizátoři Zahradní slavnosti nezaháleli

Organizátoři Zahradní slavnosti nezaháleli

Zahradní slavnost s připomínkou desátého výročí zprovoznění azylového domu. Záštitu převzala primátorka města Zlína Irena Ondrová. I v pořadí osmá slavnost tradičně patřila dovádění dětí, které měly možnost setkat se s novými kamarády, shlédnout vystoupení skupiny historického šermu Revertar, smát se s klaunem Ronaldem, osahat si vůz Záchranné služby či Městské policie a užít si spoustu zábavy. K té přispěli s autogramiádou i zlínští extraligoví hokejisté, výtvarník s rychlokresbou portrétů či kamarádi z T-klubu s nabídkou soutěží! PeR

Nemohu uvěřit, že jsem na svatém Hostýně

Nemohu uvěřit, že jsem na svatém Hostýně

Opět jsme připravili poutní zájezd na svatý Hostýn. V programu byla mše svatá a Křížová cesta, díky upršenému počasí letos netradiční, se svými čtrnácti zastaveními. Celou pouť provázel slovem zlínský Otec Ivan. Pro mnohé účastníky je to jedna z mála příležitostí k chvilkovému vytržení z prostředí, v němž jsou sice - podle jejich přesvědčení - nejspokojenější, ale mnohdy zbytečně izolováni od vnějšího okolí. Potvrdila to i jedna z návštěvnic Hostýna: "Pořád tomu nemohu uvěřit! Já jsem mezi tolika lidmi! Pečovatelky za mnou denně chodí, ale to je jen na chvíli a pak jsem celý den sama. Oni toho totiž mají moc. No, já tomu nemohu uvěřit!" PeR

Harmonikou, písní i slovem potěšil Květoslav Trávníček

Harmonikou, písní i slovem potěšil Květoslav Trávníček

Březnové jarní setkání seniorů, které každoročně potěší všechny v charitních klubech Mokrá a Drofa, se i tentokrát uskutečnilo za doprovodu harmoniky pana Květoslava Trávníčka. Nechyběla veselá písnička se sladkostí k zakousnutí. V klubu Drofa hudbu již tradičně doplnila jarní poezie připravená členkami klubu. PeR

Fašank na betonovém sídlišti

Fašank na betonovém sídlišti

Ve tři hodiny odpoledne se sešlo před Charitním domovem pro matky s dětmi v tísni nespočet hlučných masek v čele s medvědem, aby společně po okružním průvodu sídlištěm "pochovali basu". Ještě předtím, než byla basa pochována na tradiční místo za skříň ve společenské místnosti domova, došlo k vyhodnocení nejlepších masek. A jestli bylo i něco teplého do žaludku, třeba teplý čaj? To je tajemství těch, co se reje zúčastnili! PeR

Tříkrálové fotografie i Blaník

Tříkrálové fotografie i Blaník

Na únorový den pozvala zlínská Charita na prkna divadla Malá scéna ochotníky z vizovického spolku DNO, aby potěšili příznivce divadla jevištní podobou českého mýtu autorské trojice Cimrman-Smoljak-Svěrák Blaník. Divadelní představení bylo taktéž poděkováním tříkrálovým spolupracovníkům a součástí večera bylo i vyhlášení výsledků soutěže "foťte", do které se mohli letos poprvé tříkráloví koledníci zapojit jak zasláním svých fotografií, tak i účastí v internetovém hlasování o nejlepší z nich. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2007

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2007

Prvního ročníku foto soutěže, kde bylo zadáním "foťte" zajímavé, netradiční či veselé zážitky z koledy, se zúčastnilo 34 záběrů, které zaslalo 16 vedoucích skupinek koledníků ze 14-ti lokalit, kde koleda probíhala.
 

Moravská zabíjačka po královsku

Moravská zabíjačka po královsku

I v lednu 2007 vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Tříkrálovou sbírku provázela celá řada doprovodných akcí. U zlínského kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích proběhla ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže tradiční "Moravská zabijačka" s prodejem tradičních výrobků, jehož výtěžek putoval taktéž na Tříkrálovou sbírku. PeR

Třináct písní pro zlínskou Charitu

Třináct písní pro zlínskou Charitu

O Adventu se do Zlína opět vrátila zpěvohra Třináct písní. Tentokrát do nově zrekonstruovaného Komorního sálu Základní umělecké školy na Štefánkově ulici. Program zlínská Charita připravila jednak pro širokou veřejnost, ale především pro Tříkrálové spolupracovníky. Herci místního divadla Helena Čermáková a Gustav Řezníček s podporou členů zlínské filharmonie Miroslava Křivánka a Viktora Kozánka přinesli všem zúčastněným velmi niterný a očišťující zážitek. PeR

´FOŤTE´ tříkrálové koledování - tak to začalo

´FOŤTE´ tříkrálové koledování - tak to začalo

Od chvíle, kdy jsem měla černé na bílém, že se ze mne na několik týdnů v roce stane koordinátorka tříkrálové sbírky na Zlínsku, mi bylo jasné, že chci koledníky nějak motivovat k tomu, aby koleda pro ně nebyla pouze o putování ulicemi, ale aby si při ní i hráli či jinak soutěžili. Jelikož jsem fandou fotografování, nebylo nic jednoduššího, než krále vyzvat, aby veselé, netradiční či jinak zajímavé příběhy zachytili do fotografie. Pro nalezení vítězného záběru jsme oslovili několik významných osobností ve městě a požádali je, aby se stali odbornou porotou. Pro soutěže chtivé jsme zprovoznili na našich webových stránkách také internetové hlasování. A tak to začalo. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Společně se bavíme, společně si děkujeme

Společně se bavíme, společně si děkujeme

Tentokrát v prostorách 21. budovy - sídla Krajského úřadu - se uskutečnil Společenský večer Charity Zlín - tradiční poděkování přátelům naší organizace. V rámci programu byla také dražba výtvarných děl a jiných uměleckých předmětů, jejíž výtěžek byl poukázán na konto veřejné sbírky, kterou jsme vyhlásili na pomoc dvouleté Anetky postižené spinální svalovou atrofií. PeR

Cikánské zelí i pašvare

Cikánské zelí i pašvare

Na Odpoledni s romskou kulturou se také ochutnávalo cikánské zelí a pašvare. Romské odpoledne bylo i v letošním roce uspořádáno ve spolupráci s Demokratickou aliancí Romů ve Zlíně a Valašském Meziříčí. Díky tanečně-hudebnímu příspěvku romských dětí z Dětského domova Liptál, hudebního příspěvku Elišky Chrastinové a přednesu poezie romských autorů v podání paní a slečny Kubíčkových se vize Odpoledne s romskou kulturou naplnila. PeR

Méně tradiční poutní zájezd

Méně tradiční poutní zájezd

Poutní zájezd se tentokrát uskutečnil svým způsobem netradičně. Poprvé totiž poutníci navštívili společně barokní kostel Jména Panny Marie v Křtinách u Brna. Své zlíňáky doprovázel administrátor zlínské farnosti P. Mgr. Ivan Fišar. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i starobylý název - Vallis baptismi - Údolí křtu - Křtiny. PeR

Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek

Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek

O hlavní štípské pouti se v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě konal s benefiční Koncert duchovní hudby, na němž se představili učitelé a žáci ZUŠ Morava spolu se členy Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Výtěžek zdvojnásobený Nadací Divoké husy podpoří Centrum denních služeb pro seniory Domovinka. PeR

A je tu sedmá zahradní slavnost

A je tu sedmá zahradní slavnost

I ta letošní, v pořadí sedmá Zahradní slavnost, patřila společnému dovádění dětí, které měly možnost setkat se s novými kamarády a s nimi si hrát, soutěžit, spolu i s rodiči pak shlédnout vystoupení skupiny historického šermu, dále měli možnost obdivovat kouzelníka i klauna a užít si spoustu zábavy. V letošním roce se Zahradní slavnost též stala první a jistě největší doprovodnou akcí při oslavách 15. výročí založení zlínské Charity. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK