Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Adventní děkování ve zlínském kostele

Adventní děkování ve zlínském kostele

Poděkovali jsme našim pracovníkům, příznivcům, dárcům a především tříkrálovým spolupracovníkům z celého regionu, a to v podvečer svátku všech dobrovolníků. Skladby světových autorů Canon Johanna Pachelbela, Sonata A4 g moll Pavla Josefa Vejvanovského s bravurním sólem na trubku v podání Víta Otáhala, Concerto grosso George Friedricha Händela, Inverno - Zima ze Čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho a Concerto grosso - Vánoční Archangela Correliho, zazněly v podání zlínského smyčcového orchestru Concertino.

Svetr pro lavičku pletli společně studenti se seniory z Domovinky

Svetr pro lavičku pletli společně studenti se seniory z Domovinky

Svetr pro lavičku. Šlo o jeden z projektů multimediálního festivalu Mixer, který od roku 2003 pořádají studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem bylo nejen vytvořit pestrobarevný oděv pro lavičku na zlínském náměstí, ale také seznámit mladé návštěvníky dopolední aktivity s touto pro mnohé zapomenutou technikou, což se seniorkám z centra denních služeb a pečovatelské služby podařilo.

Dub nad Moravou, dobrá volba díky pořadu České televize

Dub nad Moravou, dobrá volba díky pořadu České televize

Příprava tohoto poutního zájezdu pro seniory a jejich přátele byla ovlivněna projektem České televize „Poutní místa“. A byla to trefa! Téměř tak dokonalá, jakou má místní kněz a vášnivý myslivec otec Jan Kornek, který se nám po celou dobu věnoval. Že půjde o vydařený den, už nastínil fakt, že všechna místa do dvou autobusů byla obsazena během tří dnů.

Schola Gregoriana Pragensis ohromila zlínské posluchače

Schola Gregoriana Pragensis ohromila zlínské posluchače

Koncert duchovní hudby konaný pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného byl ve znamení vzpomínek a očekávání. Tento slavnostní podvečer jsme využili k tomu, abychom za nás všechny poděkovali za dlouholetou přízeň otci Josefu Šichovi a zároveň abychom mezi nás přivítali jeho nástupce, otce Bohumíra Vitáska. Tento okamžik podtrhli účinkující fantastickým výkonem, který přítomní posluchači ocenili potleskem ve stoje.

Jedenáctá Zahradní slavnost

Jedenáctá Zahradní slavnost

Zahrada azylové ubytování ve Zlíně, se změnila na jeden velký park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři, kouzelník, divadlo, orientální tance, ukázka práce zlínské Městské policie, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda. To vše mohly shlédnou děti a jejich dospělý doprovod vedle soutěží, které připravil T-Club. PeR

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Jazzový večer se konal v Komorním sálu ZUŠ. Výtěžek podpořil opět činnost Občanské poradny Charity Zlín. Koncert pro Charitu Zlín pořádala v rámci své přehlídky "UŽ ZAS ZUŠ" Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova (www.zus.zlin.cz), pod záštitou Mgr.Josefa Slováka, radního ZK pro oblast školství, mládeže a sportu. Učitelé a žáci školy podporují formou benefičních koncertů Charitu Zlín již několik let, za což všem zúčastněným patří hluboké poděkování. PeR

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Úterý před Popeleční středou, vyšel průvod dovádějících masek, v čele s medvědem, z Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín směr místní obchodní centrum a zpět, aby v závěru odpoledne všichni přítomní pochovali basu za jednu ze skříní v azylovém zařízení. Hlučné masky oživily monotónní sídliště již po čtvrté. Do sněhu často padající účastníci veselice měli možnost nejen všem připomenout starou lidovou tradici a představit své nadšení pobavit sebe i ostatní, ale také svoji zručnost.

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

Čtvrtý ročník foto soutěže přinesl celkem 64 více, či méně zajímavých záběrů od 32 vedoucích skupinek koledníků z 18-ti lokalit, kde také koleda probíhala.

Tříkrálová koleda a Moravská zabíjačka

Tříkrálová koleda a Moravská zabíjačka

Od ranních hodin byla, ve spolupráci se Salesiánským střediskem Zlín, připravena pro tříkrálové koledníky i širokou veřejnost, netradiční tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou, jejíž produkty mohli ochutnat nejen koledníci, ale všichni, kdo se po ledových sobotních cestách a cestičkách vydali před kostel ve Zlíně - Jižních Svazích. A ochutnávalo se nejen před kostelem. Tradiční zabíjačkové produkty si domů odnesli ti, kteří se rozhodli pro jejich zakoupení, čímž podpořili také desátou Tříkrálovou sbírku v naší zemi. foto P.Ladislav Kozubík. PeR

Tři králové sfoukli osvětlení stromu na zlínském náměstí

Tři králové sfoukli osvětlení stromu na zlínském náměstí

Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar na koních, přivedli od kostela sv.Filipa a Jakuba, za zpěvu koled, na náměstí Míru tříkrálový průvod. Před městskou radnicí je přivítali trubači a primátorka města Zlína, paní PhDr.Irena Ondrová. Poté pozvali evangelista Lukáš a anděl z farnosti sv.Filipa a Jakuba na pódium andílky, pastýře i zpěváky, svatou rodinu a také mudrce z Východu, aby přítomným připomněli legendu o narození Spasitele křesťanů.

Adventní děkování hudbou

Adventní děkování hudbou

Den, kdy jsme děkovali všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, a to podvečerním Adventním koncertem duchovní hudby v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně. Jelikož se koncert konal v den, který je OSN vyhlášen jako Mezinárodní den dobrovolníků, poděkování na prvním místě patřilo tříkrálovým spolupracovníkům, kteří se každoročně v lednu vydávají do ulic měst a obcí.

Společně prožitý Den charity

Společně prožitý Den charity

Ve štípském chrámu byl slavnostně ukončen „měsíc“ zlínské Charity. Na den oslavy památky sv. Vincence z Paul (27.9.) totiž druhým rokem oficiálně připadá Den charity, kdy se představují široké veřejnosti jednotlivé charitní služby.  * Vincenc de Paul byl kněz, který zasvětil život práci pro nejchudší. Zemřel 27. září 1660, blahořečen byl roku 1729 a svatořečen roku 1737. Roku 1885 jej papež Lev XIII. prohlásil za patrona všech katolických charitativních sdružení. PeR

Hudba i poezie v Malenovicích

Hudba i poezie v Malenovicích

Hudba a poezie zněla v prostorách Charitní pečovatelské služby Zlín v pobočce Malenovice. A nejen to, vedle kytarového kvinteta ZUŠ Malenovice, Zlínských jazzových smyčců ZUŠ Morava a manželů Obdržálkových (klávesy, housle, flétna), potěšili přítomné studenti zlínské Střední hotelové školy s ukázkou přípravy míchaných nápojů, které mohli návštěvníci také ochutnat. Nechyběly ani podzimní produkty z kuchyně i vinice. PeR

Svatý Kopeček u Olomouce přivítal stovku poutníků

Svatý Kopeček u Olomouce přivítal stovku poutníků

Svatý Kopeček u Olomouce byl cílem téměř stovky poutníků. Po mši svaté v den svátku sv.Kornélia a Cypriána (skonali ve stejný zářijový den - Kornélius, papež zvolený roku 251, patron sedláků, zemřel pokořen roku 253; Cyprián z Kartága, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů prvotní církve, hlava severoafrické církve, byl roku 258 popraven), následovala Křížová cesta a požehnání. Při zpáteční cestě všichni navštívili Přírodní ráj Arboretum v Bystrovanech u Olomouce. PeR

Návštěvníci odcházeli z koncertu ohromeni

Návštěvníci odcházeli z koncertu ohromeni

Třinácti světovými skladbami ohromili návštěvníky poutního chrámu ve Štípě účinkující Pavlína Senič, sólistka Státní opery Praha, varhanistka Radka Zdvihalová a houslista Jakub Jánský. Koncert duchovní hudby se zde konal již po páté, poprvé výtěžek neputoval na činnost sociální služby, ale přispěl na nákup cyklovozíku pro handicapované dítě. Finančně koncert podpořil Zlínský kraj, Kulturní fond města Zlína a Ge Money Bank; technicky farnost Štípa, ZUŠ Zlín-Štefánikova. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK