Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Vedoucí služby přechází na novou pozici

Vedoucí služby přechází na novou pozici

Anna Gajdošíková, vedoucí střediska, pracovala v Charitě Zlín od roku 2000. Nejdříve na pozici zdravotní sestry ošetřovatelské služby, v roce 2006 byla jmenována vedoucí služby pečovatelské a centra denních služeb, což zrovna nebylo malé sousto. V závěru roku 2012 přešla na novou pozici, a to starobního důchodce. Paní Anně děkujeme za vše, co nejen pro Charitu Zlín, ale především pro uživatele služeb vykonala. Přejeme jí hodně zdraví a spoustu drobných radostí. Zkrátka, vše dobré. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Abychom v kalendáři uviděli svátek Tří králů, musíme několik listů ještě otočit. Jinak je tomu ve vstupním podlaží Zlínského kraje. Tam každého příchozího uvítá více jak stovka královských vyslanců. Od pondělí 3. prosince je zde totiž k vidění výstava fotografií, kreseb a keramiky „My tři králové jdeme k Vám“, a to po celý prosinec.

Naplňuje mne setkání s mimořádným člověkem

Naplňuje mne setkání s mimořádným člověkem

Vešla jsem do nemocničního pokoje, kde leželo pět mužů. Mezi nimi byly docela velké rozdíly ve zdravotním stavu. Někteří mohli chodit, jiní nebyli schopní ani sedět. Zaujali mě hned dva muži, kteří byli připoutáni na lůžko. Oba nebyli ničím výjimeční, ale přece. Pan Bořivoj, vynikal svou laskavostí. Všímal si okolí, i přes svoji fyzickou omezenost. Pozdravil, poděkoval. Druhý muž, pan František, zas vynikal svou uzavřeností až zatrpklostí. Těžkosti měl s komunikací a zájmem o své okolí.

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naše povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás, pracovnice úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přese všechno se snažíme, aby se i oni měli čemu smát, protože jak je známo, smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak v jejich mnohdy nelehké životní situaci, často negativně ovlivněné zdravotními neduhy, nebývá příliš mnoho důvodů k veselosti. A to je jedna z věcí, která mě velmi motivuje ale i naplňuje při mé práci. Když se uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl.

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Ve své práci se setkáváme s lidmi, kteří prožívají podzim života, kteří bilancují, vzpomínají, radují se, ale i pláčou, jsou mnohdy plni bolesti. A především jsou sami. Každý z nich očekává pozornost, každý z nich chce, abychom jim naslouchali, každý z nich chce cítit něčí blízkost. Mnohdy to nejsou ti nebližší, ale my, pečovatelé, kteří jim poskytujeme každodenní pomoc. A pro některé z nich jsme jediným kontaktem s vnějším světem. Často jsem právě o takovouto paní pečovala. Budu jí říkat Liběna. Mohla bych říct, že byla náročná, náladová, osamělá.

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Setkáváme se s různými příběhy lidí, někdy se stáváme průvodci jejich životních osudů. Ne každý příběh nás však osloví, ne každý dokážeme sdílet. Nejvíce pozitivní impulzy nám většinou dávají lidé, kteří si prošli nelehký život, postihly je zdravotní problémy, které se jim staly velkými omezeními pro běžný život, a přesto dokážou být optimisty a silou vůle bojovat dál, překonávat další překážky a ještě pozitivně působit na lidi kolem sebe.

Tentokrát jsme putovali do Adamova a Vranova

Tentokrát jsme putovali do Adamova a Vranova

Že každým rokem na jaře putují zlínští senioři a jejich přátelé s námi na Svatý Hostýn, se stalo již samozřejmostí. Tou je i skutečnost, že každým rokem na podzim nabízíme seniorům „poutní“ novinku. V posledních letech jsme tak úspěšně navštívili poutní místa jako je Blatnice pod Svatým Antonínkem, Křtiny u Brna, Dub nad Moravou či nedaleký Uherský Brod.

Ve štípském chrámu zněly gospely

Ve štípském chrámu zněly gospely

Jedním z bodů hlavní pouti, konané v prvních dnech měsíce září v mariánském poutním chrámu ve Štípě, je již osm let námi pořádaný koncert duchovní hudby. Tentokrát pozvání přijalo pěvecko-hudební uskupení lidí, zpívajících pro radost nejen sobě, ale i všem posluchačům, které se presentuje pod názvem GOSPEL4LIFE. A jak sami přiznali, v kostele měli svoji pěveckou premiéru.

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Nostalgicky vzpomínám na dobu, kdy jsem před šesti lety stála před výzvou položit základy služby, jejíž potřebnost nám ukázala praxe s úkolem, obrazně řečeno, zaplnit doposud nepopsané listy. Vzpomínám na první uživatele, kteří se na naši službu obrátili, či které jsme s kolegyněmi a dalšími spolupracovníky zvenčí vyhledali. Vzpomínám na naše první kroky, které vedly k uživatelům domů. Naší snahou bylo být s nimi, povídat si a současně pomoci v jejich situaci, která se jim mnohdy zdála neřešitelnou.

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Budu vyprávět o jedné naší uživatelce, pojmenuju ji paní Valérie, která, i když nevědomky, ocenila naši práci a úžasně nás povzbudila v našem konání, dodala nám další motivaci a potvrdila smysl naší služby. Takže od začátku. Začal nový rok, vše probíhalo, jak mělo. Paní Valérie se však dozvěděla, že kvůli rekonstrukci koupelny bude muset opustit dosavadní domov a několik měsíců pobývat u své dcery. Při každé návštěvě jsme společně rozebíraly klady, ale i zápory této situace, čeho se nejvíce obává, nebo co ji na neočekávané, pro ni dlouhodobé změně, těší.

Zahrada domova se stala zábavním parkem pro děti

Zahrada domova se stala zábavním parkem pro děti

Zahrada střediska poskytujícího azylové ubytování ve Zlíně, se opět změnila na jeden velký park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři, kouzelník, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda. To vše mohly shlédnou děti a jejich dospělý doprovod vedle soutěží, které připravilo zlínské středisko Kompas. Nechybělo ani divadlo. Divadelní představení s protagonisty Rumcajsem a Mankou představily děti z dětského domova Lazy, které sklidily velký úspěch. PeR

Putovali jsme na Svatý Hostýn

Putovali jsme na Svatý Hostýn

Pět plně obsazených autobusů, vyjelo ze Zlína 24.května, na tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn. K poutníkům, především seniorům a osobám se zdravotním postižením, se přidal i zlínský otec Ivan, který po mši svaté, celebrované březnickým knězem otcem Jaroslavem, spolu s věřícími putoval a rozjímal Křížovou cestou, při níž zazněly duchovně hluboké a krásné myšlenky. Atmosféra byla opět působivá. PeR

Jazzový večer

Jazzový večer

Večer plný hudby a tance připravili žáci a učitelé ZUŠ Zlín Štefánikova, kteří v rámci přehlídky ZUŠ UŽ ZAS ZUŠ již několik let věnují právě tento koncert Charitě Zlín. Výkony všech účinkujících byly skvělé. Výtěžek z koncertu ve výši 3000Kč podpoří činnost našich sociálních služeb. PeR

Srdíčko i písnička potěšily nejen matky

Srdíčko i písnička potěšily nejen matky

Písnička a úsměv od dětí, je vždy radostí. A to vše přinesly děti z MŠ Sokolská Zlín nejen seniorkám - maminkám, ale všem, kteří zavítali do klubu seniorů Drofa. Potěšil je jistě i dáreček od dětí, srdíčkové srdíčko a také barevný motýlek od sociálních pracovnic centra denních služeb pro seniory. nechybělo malé občerstvení. PeR

Naplňujeme mne, když se uživatelé postaví na vlastní nohy

Naplňujeme mne, když se uživatelé postaví na vlastní nohy

O jednom jarním víkendu, kdy konečně vykouklo teplejší sluníčko a vše začalo rozkvétat, jsem potkala při nákupu bývalou uživatelku, pro tentokrát jí dám jméno Marie. A protože Marie  měla velkou radost z našeho setkání, zastavila jsem se s ní a chvíli jsme si povídaly. Občas se mně to stává a vždycky mám radost, když společně ztratíme slovo, protože jsou to lidé, s nimiž jsem byla kratší či delší dobu v pracovním kontaktu a přirozeně mě k nim váže zájem, jak se jim asi daří. Ale tentokrát to bylo jiné.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK