Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Jednou z mých prvních uživatelek byla paní, dám jí jméno Tereza, která ztratila svého nejbližšího a zůstala na světě sama. Se ztrátou se velmi těžce vyrovnávala. Povzbuzovala jsem tedy paní Terezu do dalšího života a snažila jsem se její bolest zmírnit. Větu, kterou mi v době svého velkého smutku řekla, mám pořád na paměti: „Sama zvládnu tak málo, ale když mi pomůžete, tak s vámi zvládnu cokoliv.“

Venku i v divadle byl Mrazík

Venku i v divadle byl Mrazík

Legendární pohádku představil Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná. O přestávce převzali dáreček (památeční medaile-keramická korunka, sada samolepek Nezbeda, andílek pro každého člena skupinky a publikaci Charity Zlín pro vedoucího skupinky) zástupci skupinek, které zaslaly příspěvek do foto soutěže. Následně byly vyhlášeny výsledky jak internetového hlasování, tak i výsledky plynoucí z rozhodnutí odborné poroty. Poprvé byla udělena také cena za zaslanou rýmovačku. Koledníci obdrželi hodnotné ceny, za které sponzorům soutěže děkujeme. Všechny zaslané fotografie si návštěvníci divadla mohli prohlédnout ve vestibulu divadla. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity ZlínVíce zde: http://zlin.charita.cz/tks/pripravujeme-pro-trikralove-spolupracovniky/

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2012

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2012

Už šestý roční "foťte" zná své vítěze!

Naslouchat seniorům je radost

Naslouchat seniorům je radost

Úspěchem a radostí je, že mohu naslouchat potřebám seniorů a odpovídat na jejich potřeby. Těší mě, že se daří vytvářet společenství těch, kteří chtějí být spolu, něco si vyslechnout a taky se sami zapojit a obohatit druhé. A tak velmi často jsou hosty jednotlivých programů právě ti ze starší generace, aby jejich zkušenosti, talenty a dary nezůstaly ladem.

Korunu z korunek jsme skládali na Zimním stadionu Luďka Čajky

Korunu z korunek jsme skládali na Zimním stadionu Luďka Čajky

Z mincí převážně hodnoty 1Kč :-) jsme vyskládali KORUNU Z KORUNEK, zatancovali si ZUMBU a především jsme si všichni (a že se nás tentokrát sešlo!), pořádně zabruslili. Za spolupráci děkujeme ateliéru ZEBRA, za vstřícnost HC PSG Zlín . Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou

Tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou

U kostela na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně byla od ranních hodin pro koledníky a všechny ostatní připravena ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou zabíjačkou". Kolem půl desáté dopolední byl zahájen prodej tradičních výrobků, o něž je rok od roku mezi občany Zlína větší zájem. PeR

Tři králové putovali městem

Tři králové putovali městem

Tříkrálové putování jsme zahájili návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a také jsme se stali vítanými hosty primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a jeho náměstka Mgr. Miroslava Kašného.

Poté, stále ještě v den svátku Tří králů, se spousta dobrých lidiček sešla v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně, aby pak společně doputovali na zlínské náměstí Míru, v čele s Kašparem na velbloudovi. Na náměstí už průvod vyhlíželi trubači a zástupci města, aby je slavnostně přivítali.

Tři králové přicházejí k Vám

Tři králové přicházejí k Vám

Díky výstavě fotografií mohli v lednu roku 2012 návštěvníci ZUŠ Zlín Štefánikova vidět nejvíce koledníků na jednom místě. Vedení školy děkujeme za podporu této, v naší zemi výjimečné, dobrovolnické aktivity. PeR

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby v tomto roce je bezpochyby listopadová Inspekce kvality sociálních služeb, jíž předcházela naše půlroční (i půlnoční) intenzivní příprava. Inspekční tým se snažil i přes důkladnou a precizní kontrolu nás podporovat a povzbuzovat k tomu, abychom co nejlépe popsaly způsob poskytování naší služby uživatelům.

Adventní koncert duchovní hudby

Adventní koncert duchovní hudby

Sváteční atmosféru adventu umocnil koncert v podání zlínského komorního orchestru CONCERTINO, umělecký vedoucí Miroslav Křivánek. Koncert zahájilo Concerto alla Rustica Antonia Vivaldiho, po němž násladovala Sonata in D protrubku Henryho Purcella v přednesu Pavla Skopala jr. Dalším pohlazením na duši bylo Concerto grosso op.6 č.1 Georga Friedricha Händela.

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Blíží se konec roku a jak je zvykem, mnohé se vyhodnocuje, biilancuje. Jsem přesvědčena, že uplynulý rok v našem zařízení mohu vyhodnotit jako úspěšný. Úspěchem číslo jedna, je pro mne výsledek dotazníkového šetření služby, kdy by ji 100% dotázaných, u nás ubytovaných žen, doporučilo své nejlepší kamarádce, neboť jim dává bezpečí, klid a jistotu.

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je jistě skutečnost, že je stále častěji využívána těmi, kterým je určena a naše kapacita je tak často naplněna na sto procent. Jsem také potěšena, že komunita uživatelů je obohacena o muže, kteří v posledních třech letech stále častěji navštěvují centrum denních služeb, a tím přispívají, mimo jiné, k rozšíření oblasti zájmu o mužský pohled na dění kolem nás.

Historicky první pouť do Uherského Brodu

Historicky první pouť do Uherského Brodu

Že každým rokem na jaře putují zlínští senioři a jejich přátelé s námi na sv. Hostýn, se stalo již samozřejmostí. Tou je i skutečnost, že každým rokem na podzim nabízíme seniorům „poutní“ novinku. V posledních letech jsme tak úspěšně navštívili poutní místa jako je Blatnice pod Svatým Antonínem, Křtiny u Brna či Dub nad Moravou. V letošním roce, v den Jména Panny Marie, jsme se vydali do nedalekého, možná co se týká poutí trochu opomíjeného, Uherského Brodu.

Den Charity Zlín

Den Charity Zlín

Mše svatá, prohlídka věže chrámu a varhan, koncert a setkání v zahradě místního kláštera. To vše stálo na pozvánce ke společným oslavám Dne charity. A teď trochu podrobněji. Pozvání na mši svatou přijal otec Bohumír Vitásek. Bylo to jeho první osobní setkání s pracovníky naší organizace. Snad se mu u nás líbilo. Ihned po mši následovala komentovaná prohlídka varhan a věže. Ale ne ledajakých. Jde o skvosty štípského chrámu Narození Panny Marie.

Canticum Camerale pro Charitu Zlín

Canticum Camerale pro Charitu Zlín

Prostory barokního chrámu Narození Panny Marie ve Štípě svým zpěvem rozezněl zlínský komorní smíšený sbor Canticum Camerale. Sbor se stal hlavním protagonistou večera, který jsme v době hlavní pouti ve Štípě již posedmé pořádali. Jsme nesmírně potěšeni, že sbor přijal naše pozvání. Jejich vystoupení bylo pro všechny přítomné skutečně neopakovatelným zážitkem.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK